KFC Lennik

De inhoud van de website heeft betrekking op seizoen 2022-2023. We trachten de website zo spoedig mogelijk bij te werken met de juiste informatie voor seizoen 2023-2024. 

Postformatie

Postformatie = vervolmakingsfase

Dit is de mini versie – waarbij de trainingen en wedstrijden een weerspiegeling zullen zijn –  van onze A teams.

Dit onder leiding van de coördinator postformatie in samenwerking met de coördinators midden- en bovenbouw, de TVJO en de T1.

Op geleidelijke basis wordt hiermee gestart vanaf augustus met een training en/of wedstrijd per maand. Alle (specifieke) en andere train(st)ers en train(st)ers bovenbouw zullen op termijn betrokken worden bij dit project, onder leiding van de T1 en de TVJO.

Op deze manier proberen we nog efficiënter tegemoet te komen aan onze doelstellingen qua doorstroming en hier worden de talenten (futbalista’s in een latere fase) klaargestoomd om volwaardig toe te treden tot de A teams.

Hieronder vallen momenteel de geboortejaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008. Uitzonderlijk aangevuld met spelers van 2001- 2002 die al ervaring opdeden op het hoogste niveau en die tevens de trekkers zijn van dit project en de 1e schakel vormen tussen A ploeg en jeugd!

Wat we eisen van deze talentgroep is dat ze zich waardig gedragen en nederig opstellen naar anderen, vooral  qua trainingsijver, mindset, mentaliteit, stiptheid, voeding enz.…

Degenen die zich niet kunnen schikken om een voorbeeldfunctie op te nemen en uit te stralen, naar degenen die van deze diensten niet kunnen genieten, vallen uit de boot!

Dit heeft ook te maken met het feit dat de postformatietrainingen er niet zijn voor iedereen! Talenten zijn talenten maar dit in combinatie met de juiste mindset en lifestyle!

Speelstijl eerste elftal

De speelstijl die we vooropstellen is die van attractief aanvallend voetbal.

KFC streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Omdat dit nu éénmaal leuker is om te bekijken. Dit voetbal gaat gepaard met een gezonde winnaars- en groepsmentaliteit.

Transfert naar de jeugdopleiding

Ook in de jeugdopleiding gaan we 100% voor attractief aanvallend voetbal. Ook hier met een gezonde winnaarsmentaliteit.

Principes eerste elftal zijn ook opgenomen in het opleidingsplan.

We passen in de jeugdopleiding steeds zoneprincipes toe.

Systemen: aangezien wij de principes belangrijker vinden dan de systemen maar wij  hier toch niet blind voor willen zijn, passen we in verschillende jeugdreeksen (11 tg 11) verschillende systemen toe zodat ze zo breed mogelijk gevormd worden.

  • U15: 1/3/4/3 – 1/4/3/3
  • U17: 1/4/3/3
  • PF: 1/4/2/3/1
  • U21: in navolging van de P4, vrijheid aan de coach zolang het strookt met de principes.

Technische staff

Joke Joos

T1

Patrick Van Houtven

Coördinator PF

Dirk Desmet

TVJO

Theo De Gieter

Coördinator