KFC Lennik

De inhoud van de website heeft betrekking op seizoen 2022-2023. We trachten de website zo spoedig mogelijk bij te werken met de juiste informatie voor seizoen 2023-2024. 

Ongeval procedure

Wat te doen bij een sportongeval ?

Vraag aan uw trainer of afgevaardigde een formulier “aangifte van ongeval” of download het formulier via onderstaande knop.

Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst van een ziekenhuis. Laat de kant van het formulier “Medisch getuigschrift” invullen door de arts.

Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen. Let op: de verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen terug.

Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens. (Vb: naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + klever mutaliteit

Dien de aangifte binnen de 10 dagen na datum van het ongeval in bij onze gerechtigd correspondent (GC) of AVJO 

Bij volledige genezig

Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter. Het is NIET toegelaten om op eigen initiatief de activiteiten te hernemen!

 • Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit(erelonen, hospitalisatie, kiné…)               
 • Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit.
 • Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde) dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise)

Breng alle documenten zo snel mogelijk binnen bij onze GC:

 • Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;
 • Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kastickets)  
 • Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)
 • Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen;
 • Neem steeds kopies voor uw eigen dossier!

WAT TE DOEN Nà EEN SPORTONGEVAL?

 • Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO
 • Zij beslissen eventueel i.s.m. de clubkiné wanneer de trainingen kunnen hervat worden maar alleen een dokter kan een bewijs van genezing afleveren,
 • Een persoonlijk (beveiligd) medisch dossier wordt bijgehouden.
 • De spelers met blessures, problemen kunnen vrijblijvend beroep doen op de diensten van onze kinesist, dietiste en sportdokter

Het is NIET toegelaten om op eigen initiatief de activiteiten te hernemen! De KBVB verklaart een herneming als een genezing en d.w.z. dat wanneer je jezelf genezen verklaart zonder medisch advies, een herval in de oude blessure niet meer gedekt wordt!

Van Liefferinge Thijs

Kinesist

De Voghel Ilse

Dietist

Sportdokter

Blessure zonder dokterbezoek?

Wat te doen na een kwetsuur op training of op de wedstrijd waarvan jij (en/of je ouder) – in samenspraak met je trainer/coördinator – denkt dat een doktersbezoek niet echt nodig blijkt ?

 • Voor deze gevallen heeft de club de inspanning gedaan om gratis een 1e consultatie te voorzien bij de kiné! Op advies van de kiné kan je dan nog doorverwezen worden.
 • Dit gaat door in de praktijk van Kine Pajot (Thijs Van Liefferinge)
 • De consultaties zullen doorgaan op maandagavond en/of op woensdagavond (op de club)
 • De speler (ouder) moet altijd eerst de TVJO contacteren! Deze maakt een afspraak in overleg met de kiné, dokter, diëtist en zal dan het tijdstip voor de consultatie meedelen aan de speler (ouder).
 • De blessureopvolging word ook bijgehouden in PSD in jullie persoonlijk medisch dossier.

kine pajot