KFC Lennik

De inhoud van de website heeft betrekking op seizoen 2022-2023. We trachten de website zo spoedig mogelijk bij te werken met de juiste informatie voor seizoen 2023-2024. 

Missie en visie

KFC Lennik wil met haar Vlaams karakter en bruisend verenigingsleven via een kwalitatieve jeugdopleiding en de geïntegreerde doorstroming van jonge talenten, op provinciaal niveau een referentie worden in de regio Pajottenland.

Vlaamse familieclub

Bij het formuleren van onze opleiding, zijn we vertrokken vanuit de vraag:  

“Waarom heeft een jeugdspeler gekozen voor KFC Lennik

KFC is een  Vlaamse familieclub uit het Pajottenland met een traditie in het opleiden en actieve doorstroming van voetballers op nationaal niveau en de hogere provinciale reeksen.

Waarden

De jeugdopleiding is een onmisbare pijler in de structuur van de club en onderscheidt zich door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen op sportief, menselijk, sociaal en maatschappelijk vlak. De jeugdopleiding vermindert de prestatiedruk door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten (geen kampioenenploegen). Zo scheppen we het ideale kader voor individuele ontwikkeling.

Ambities

Het opleiden van voetballers bij KFC gebeurt met respect voor het individu. De club vertolkt zijn opleidingsrol in een omgeving waarbij plezier (fun), opleiding (formation), verdraagzaamheid (tolerance) en sociaal-maatschappelijk engagement (sociaal) het draagvlak zijn. Onze jeugdopleiding is een echte opleidingsclub met bedoeling zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers in het eerste elftal.

Kernwoorden

vaste waarde

KFC Lennik dames is al jarenlang een vaste waarde in het provinciale damesvoetbal. In 2020 is onze damesploeg voor het eerst in haar bestaan gedegradeerd naar 3e prov. Een nieuwe omgeving is meteen ook het perfecte moment om een nieuwe start te maken.

 

 

Ambities

De rode draad doorheen dit nieuwe verhaal is dat we volop inzetten op vriendschap, plezier & werklust. Een hecht team, dat hard werkt, is namelijk in staat om een team met meer kwaliteit doch met minderwerklust te verslaan. Dit gekoppeld aan de individuele kwaliteiten van onze dames brengt ons bij volgende ambities:

Fun

Uiteraard leggen wij geen druk op onze dames en is dit geen verhaal van moeten. Wij zullen dan ook op verschillende momenten onszelf evalueren en de doelstellingen aanpassen indien nodig. 

Zeer belangrijk in onze vernieuwde visie is dat we deze ploeg (op)leiden met zowel oog voor het FUN-aspect alsook het teamtechnische en teamtactische op onze trainingen. Het doel is om de grootste individuele kwaliteiten van onze speelsters nog te versterken en daaraan verschillende tactische principes te koppelen. Dit zal ervoor zorgen dat wij in een vloeiend systeem kunnen voetballen waarbij we steeds zullen uitgaan van onze eigen sterktes. 


medische opvolging

Naast onze veldtrainingen is het natuurlijk ook belangrijk om te zorgen voor een kwaliteitsvolle medische opvolging. Wij zullen dan ook nauw samenwerken met een vaste kinesist, ervaringsdeskundige in het voetbalgebeuren. Gekwetste speelsters zullen dan ook opgevolgd worden door de kiné, dewelke steeds zal terugkoppelen naar onze trainersstaf. 

club accomodatie

De toekomst van onze club, KFC Lennik, ziet er alvast goed uit. In 2021 starten we zowel met de bouw van een nieuwe kantine als met de aanleg van (een) kunstgrasveld(en). Uiteraard is dit ook belangrijk voor de werking van de damesploeg. Een perfecte accommodatie zal ervoor zorgen dat nieuwe speelsters de weg naar KFC Lennik vinden waardoor we opnieuw een uitgebalanceerde kern kunnen samenstellen. 

 

jeugdploeg voor dames

De nieuwe accommodatie zal er ook voor zorgen dat we, hopelijk, in het seizoen 2021 – 2022 kunnen van start gaan met een jeugdploeg. Tot dan zullen wij de jeugdspeelsters die momenteel aan de slag zijn bij de jongensploegen opvolgen. Speelsters (vanaf 12j) die bij de jongens in midden- & bovenbouw spelen zullen de kans krijgen om 1x om de 2 weken mee te trainen met de A-ploeg van onze Dames. Zo krijgen zij al een idee over de werking en is de stap richting de A-ploeg al een stuk kleiner. 

Een andere doelstelling is om te kijken of wij een samenwerking kunnen aangaan met ploegen in de buurt, waar ook meisjes voetballen, en dewelke geen A-ploeg hebben in het damesvoetbal. Zo kunnen ook deze meisjes de stap naar het damesvoetbal zetten wanneer zij botsen op de leeftijdslimiet bij het jongensvoetbal. Op deze manier zouden wij eindelijk doorstroming kunnen garanderen en oogt de toekomst opnieuw een stukje mooier voor de damesploeg van KFC Lennik.

jeugdploeg voor dames

Een andere doelstelling is om te kijken of wij een samenwerking kunnen aangaan met ploegen in de buurt, waar ook meisjes voetballen, en dewelke geen A-ploeg hebben in het damesvoetbal. Zo kunnen ook deze meisjes de stap naar het damesvoetbal zetten wanneer zij botsen op de leeftijdslimiet bij het jongensvoetbal. Op deze manier zouden wij eindelijk doorstroming kunnen garanderen en oogt de toekomst opnieuw een stukje mooier voor de damesploeg van KFC Lennik.