KFC Lennik

De inhoud van de website heeft betrekking op seizoen 2022-2023. We trachten de website zo spoedig mogelijk bij te werken met de juiste informatie voor seizoen 2023-2024. 

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Informatie club-API

De naam van de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van sportclub KFC Lennik is Rudi Van Ginderdeuren. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van de sportclub kunnen zij bij de Club-API terecht met vragen, vermoedens of klachten over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Individuen die te maken hebben met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, enzovoort, of die tijdens hun sportactiviteiten onaanvaardbare handelingen opmerken, kunnen contact opnemen met de Club-API.

Contact opnemen kan via e-mail naar Pro Soccer Data. Op woensdagen is de Club-API (op afspraak) aanwezig op de club en kunnen zij persoonlijk worden aangesproken.

Als Club-API luistert deze persoon naar vragen of verhalen, behandelt meldingen in alle discretie en verleent advies bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzingen.

Rudi Van Ginderdeuren

API